Welke sterkte moet ik hebben?


VUISTREGEL bij een negatieve (-) basissterkte: deel jouw eventuele cilinder door twee en tel die op bij je basissterkte. Bij een plussterkte (+) haal je de helft van de cilinder eraf. Vervolgens rond je, in de richting van je basissterkte, af naar de dichtstbijzijnde standaardsterkte. Op deze pagina helpen we je hier meer gedetailleerd bij. Heb je hier liever hulp / advies? Geen probleem. Stuur ons jouw brilrecept en we adviseren je graag.  

STAP 1) WAT IS RECHTS EN WAT IS LINKS?

Op je brilrecept vind je per oog een aantal gegevens terug. Meestal wordt daarbij het rechteroog aangegeven met een R en het linkeroog met een L. Je ziet ook nog weleens de Latijnse afkortingen OD en OS terugkomen. OD staat daarbij voor jouw rechteroog en OS voor jouw linkeroog. Als we het over rechts hebben, bedoelen we dus jouw rechteroog en niet rechts voor de kijker.

STAP 2) BASISSTERKTE PER OOG BEPALEN

Nu we weten welk oog rechts (jouw rechteroog) is en welk links (jouw linkeroog) kun je van het brilrecept aflezen wat jouw basissterkte is van ieder oog. Dit staat vaak in de 1e kolom / als eerste weergegeven. Vaak onder de noemer; sferisch, SFER, SPH of S. Soms wordt ook de term VER gebruikt.

Jouw basissterkte kan, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zowel positief (+) als negatief (-) zijn.

Is jouw basissterkte negatief dan staat er eigenlijk altijd een minteken (-) voor. Staat er geen plus (+) of min (-) teken voor jouw basissterkte dan is deze positief (+).

Heb je lenzen en doorloop je onderstaande stappen met de oogmeting voor jouw lenzen, verhoog jouw basissterkte dan met 0.25 voor iedere 2.5 punt basissterkte. Heb je lenssterkte -2.5 dan wordt dat brilsterkte -2.75. Heb je lenssterkte -4.5 dan wordt de brilsterkte -4.75. Maar heb je lenssterkte -5.0 dan wordt de brilsterkte -5.5 (+ 2x 0.25). Is jouw basissterkte plus (+). Dan verlaag je de lenssterkte met 0.25 voor iedere 2.5 punt bassisterkte. Lenssterkte +5.0 wordt brilsterkte +4.5. Lenssterkte +4.50 wordt brilsterkte +4.25 etc. 

STAP 3) CORRECTIE VOOR EVENTUELE CILINDER

Deze stap is alleen van toepassing als je een cilinder hebt. Die wordt op het brilrecept vaak weergegeven naast de basissterkte. Vaak onder de noemers: C, cyl of een cilindervormig symbool.

Heb je een cilinder dan is het van belang om de in stap 2 bepaalde sterkte daar wat voor te corrigeren. In een standaardglas zit namelijk geen cilinder. Dit kun je voor de meeste brilrecepten opvangen met een iets sterker (bij een min-sterkte) of zwakker (bij een plus-sterkte) glas.

  • Was de sterkte bij 2A negatief (-) dan corrigeer je de basissterkte als volgt: deel je cilinder door twee en tel deze op bij jouw basissterkte. Heb je bijvoorbeeld basissterkte -2.0 met een cilinder van -2.0 dan kom je uit op -3.0.
  • Was de sterkte bij 2A positief (+) dan corrigeer je de basissterkte als volgt: deel je cilinder door twee en haal deze van jouw basissterkte af. Heb je bijvoorbeeld basissterkte +2.0 met een cilinder van -2.0 dan kom je uit op +1.0.

* Achter / bij de cilinder wordt ook nog de as (axe of graden-symbool) aangegeven. Dit gaat over de richting van de cilinder. Voor een standaardglas op sterkte is dat verder niet van toepassing.
** De cilinder wordt eigenlijk altijd weergegeven als negatieve (-) waarde. Mocht er nu toch geen min-symbool of een plusteken voor je cilinder staan dan is bovenstaande formule niet op deze manier toepasbaar. Het is dan belangrijk dat het recept eerst omgerekend wordt naar een recept met negatieve (-) cilinder. Mocht dat het geval zijn; stuur ons dan vooral je brilrecept. Dan helpen we je daar graag bij.
*** Heb je een lage basissterkte (tussen de 0 en de -1.0 of tussen de 0 en +1.0) en een cilinder groter dan -0.50 dan wordt het lastig daarvoor te corrigeren. De crux van het recept zit dan namelijk meer in de cilinder dan in de basissterkte. Een glas zonder cilinder gaat dan geen oplossing voor je zijn. Neem dan gerust even contact met ons op voor een maatwerkoplossing.

STAP 4) BEST BIJPASSENDE STANDAARDSTERKTE BEPALEN

Met de uitkomst van stap 3 kunnen we nu de best bijpassende standaardsterkte bepalen. Deze gaan afhankelijk van het model en de sterkte vaak per hele of halve sterkte. In de voorbeeld berekeningen bij stap 3 was dit niet zo moeilijk, want de uitkomst eindigde daar mooi op een heel getal. In de praktijk zul je echter vaker zien dat je tussen 2 sterktes uitkomt. Hanteer dan de volgende vuistregel:

  • Bij een negatieve (-) basissterkte rond je de uitkomst van stap 2 naar beneden af naar de dichtstbijzijnde standaardsterkte. Heb je bijvoorbeeld basissterkte -2.0 met een cilinder van -1.25 dan kom je uit op -2.625. De best bijpassende standaardsterkte voor jou is in dat geval -2.50.
  • Bij een positieve (+) basissterkte rond je de uitkomst van stap 2 naar boven af naar de dichtstbijzijnde standaardsterkte: Heb je bijvoorbeeld +2.0 met een cilinder van -1.25 dan kom je uit op +1.375. De meeste modellen aan de plus-kant gaan per hele sterkte. In dat geval is de best bijpassende standaardsterkte voor jou +2.0. Mocht het model van jouw keuze ook halve sterktes hebben aan de plus-kant dan zou je uitkomen bij +1.5.

Bij de meeste modellen kun je verschillende sterktes kiezen voor rechts en links. Helaas kan dat niet altijd. Als jouw sterktes relatief dicht bij elkaar liggen (max. 1 punt verschil) dan zou je hier eventueel nog in kunnen middelen en de sterkte er tussenin kunnen pakken. Is het sterkte verschil tussen beide ogen groter, dan is het aan te raden een model te kiezen waarbij je wel verschillende sterktes voor rechts en links op kunt geven.

LEESTOESLAG (ADD / ADDITIE)

Het kan zijn dat je naast een correctie voor veraf ook een correctie voor lezen hebt. Dit wordt op het brilrecept vaak weergegeven als additie of ADD. Deze toeslag tel je bij een plus-sterkte (+) bij je basissterkte op om goed te kunnen lezen. Bij  een min-sterkte (-) haal je deze waarde van je basissterkte af. Hoe je omgaat met deze toeslag hangt af van je doel:

BREKINGSINDEX VAN WATER

Vaak krijgen we nog vragen over de brekingsindex van water. Deze is anders dan van lucht. Desondanks is hier over het algemeen geen extra correctie voor nodig. Met een zwem- en snorkelbril wil je sowieso vaak ook boven het water oppervlak goed kunnen zien en, zeker bij een standaardglas, spelen er meer factoren een rol waardoor dit effect verwaarloosbaar is.

HULP NODIG?

We hopen je op deze pagina geholpen te hebben met het bepalen van de best bijpassende standaardsterkte voor jouw recept. Mochten er echter nog vragen zijn dan horen we het graag. Neem dan gerust contact met ons op. Het handigste is het als we dan een kopie van jouw brilrecept ontvangen en dat je er even bij laat weten of het om een zwem-, snorkel of duikbril gaat. Dan adviseren we graag.

Op deze pagina’s vind je nog meer informatie:

Of ga direct naar de productcategorie van jouw keuze: